Jak se připravit na pracovní pohovor

Trautenberk  /  Pro uchazeče  /  Jak se připravit na pracovní pohovor

Základním pravidlem by pro Vás jako uchazeče měl být včasný příchod, přirozené a nenucené chování, měl byste být schopen odpovědět na kladené otázky, přijít vhodně oblečen..

Před každým pohovorem byste si měli pečlivě získat základní informace o společnosti, o její historii, počtu zaměstnanců, produktech, jejím směřování do budoucna.

Zde je pár základních bodů:

 • Zjistěte si základní informace o dané společnosti, oblasti a pozici, o kterou se zajímáte
 • Zapamatujte si příjmení personalisty a jeho pozici
 • Oblečte se bussinessově nebo smart casual, vyhněte se džínům, výstřihům, krátkým sukním a šatům, neodívejte se do agresivních barev (rudá, oranžová) od hlavy až k patě
 • K pohovoru si vezměte kopii Vašeho životopisu
 • Dostavte se včas, ideálně v předstihu 5 minut, pokud máte zpoždění zavolejte a informujte personalistu, kdy se dostavíte
 • Nekuřte těsně před pohovorem, popřípadě mějte po ruce alespoň žvýkačku, které se ještě před příchodem do společnosti zbavte
 • Při příchodu slušně pozdravte, podejte pevně ruku a udržujte oční kontakt. Mimo podání ruky nezasahujte do osobního prostoru člověka, udržujte si odstup 1-1,5 metru.
 • V průběhu pohovoru buďte přirození, chovejte se přátelsky a pokud možno se jemně usmívejte. Nedoporučuje se dávat si ruce v bok, nezakládejte si ruce na hrudi (nekřižte je na prsou), nekontrolujte opakovaně hodinky, nehrajte si s vlasy a prsty, nezatínejte pěsti.
 • Na kladené otázky se snažte odpovídat co nejpřesněji
 • O Vaší pracovní minulosti mluvte pozitivně. Připravte se také na to, že personalisty bude zajímat důvod Vašeho odchodu z předchozích pracovních pozic.
 • Délka Vašich odpovědí by měla přesahovat půl minuty, netrvat však déle než dvě minuty
 • Pozorně poslouchejte personalistu, který Vám dává informace o společnosti a pozici, zajímejte se konkrétně, nesklouzávejte k pouhému pokyvování
 • Pozorujte atmosféru, která ve společnosti panuje, zhodnoťte, zda byste se cítili spokojeně
 • Na konec pohovoru, do prostoru pro Vaše dotazy, si připravte alespoň dvě smysluplné otázky
 • Co se týče Vašeho platového očekávání, vyčkejte, až budete tázáni

Přejeme Vám hodně úspěchů při pracovních pohovorech!