Historie společnosti

Trautenberk  /  O nás  /  Historie společnosti

2014

Od začátku roku 2014 se začala společnost členit na několik oddělení s jasným segmentový rozdělením na IT, Sales, Finance a Training.

Došlo k výraznému rozšíření služeb o Training, pracovně právní poradenství, assessment a development centra, individuální i skupinové kurzy, outplacement.

Rozšířila se oblast působení, je kladen větší důraz na segmentovou specializaci. Vzhledem k rostoucí kapacitě realizuje společnost na trhu již komplexní personálně poradenské služby včetně projektů zvyšování výkonnosti, talent managementu, vzdělávání a profesního rozvoje.

Výrazně se rozšířilo i portfolio klientů ze všech oblastí.

2013

01.09.2013 je společnost TRAUTENBERK CONSULTING založena dvěma partnery, kteří na trh přinesli široké portfolio personálních a poradenských služeb.

Zkušenosti partnerů načerpané z obchodního, poradenského, personálního a manažerského prostředí se protly a vytvořily základ consultingové společnosti.

Jedno z prvních klíčových zaměření bylo, je a bude zajišťování Recruitmentu, Executive Search a Consultingu pro individuální podnikatele, střední firmy ale i velké korporace. Společnost se soustředila zejména na obsazování pozic v oblasti IT, Sales, financí a bankovnictví.

Nejčastěji obsazovanými pozicemi byli obchodní zástupci, key account manažeři, IT administrátoři, síťoví administrátoři, programátoři se zaměřením na inovativní programovací metody Python a Perl, IT architekti a vývojáři a další. Z oblasti bankovnictví byly obsazovány zejména branch manažeři, relationship manažeři se specifickými jazykovými požadavky do retailu i korporátní oblasti, dále hypotéční specialisté, risk manažeři a další.

Mezi první významné klienty se řadí mezinárodní společnosti Dixons Retail SSC s.r.o., která je jedním z nejvýznamnějších hráčů na poli e-commerce, IT a elektra v Evropě. Dalšími zákazníky jsou například Avonet, s.r.o., E&S Software s.r.o., AppToCloud s.r.o., Ultimum Technologies s.r.o., NetMail s.r.o. a mnozí další.