Historie společnosti

Trautenberk  /  O nás  /  Historie společnosti

2014

Od začátku roku 2014 se začala společnost členit na několik oddělení s jasným segmentový rozdělením na IT, Sales, Finance a Training.

Došlo k výraznému rozšíření služeb o Training, pracovně právní poradenství, Assesment a Development centra, Individuální i skupinové kurzy,

Outplacement.

Rozšířila se oblast působení, je kladen větší důraz na segmentovou specializaci. Vzhledem rostoucí kapacitě realizuje společnost na trhu již komplexní

personálně poradenské služby včetně projektů zvyšování výkonnosti, talent managementu, vzdělávání a profesního rozvoje.

Výrazně se rozšířilo i portfolio klientů ze všech oblastí.

2013

1.9.2013 je společnost TRAUTENBERK CONSULTING založena dvěma partnery, kteří na trh přinesli široké portfolio personálních a poradenských služeb.

Zkušenosti partnerů načerpané z obchodního, poradenského, personálního a manažerského prostředí se protly a vytvořily základ consultingové společnosti.

Jedno z prvních klíčových zaměření bylo, je a bude zajišťování Recruitmentu, Executive Search a Consultingu pro individuální podnikatele, střední firmy ale i

velké korporace. Společnost se soustředila zejména na obsazování pozic v oblasti IT, Sales, financí a bankovnictví.

Nejčastěji obsazovanými pozicemi byli Obchodní zástupci, Sales Manageři, Key Account Manageři, IT Administrátoři, Síťoví administrátoři, Programátoři se

zaměřením na inovativní programovací metody Python a Perl, IT Architekti a Developeři a další. Z oblasti bankovnictví byly obsazovány zejména Branch

Manageři, Relationship Manageři se specifickými jazykovými požadavky do retailu i corporátní oblasti, dále Hypotéční specialisté, Risk Manageři a další.

Mezi první významné klienty se řadí mezinárodní společnosti Dixons Retail SSC s.r.o., která je jedním z nejvýznamnějších hráčů na poli e-commerce, IT a

elektra v Evropě. Dalšími zákazníky jsou například Avonet, s.r.o., E&S Software s.r.o., AppToCloud s.r.o., Ultimum Technologies s.r.o., NetMail s.r.o. a mnozí

další.