Jak správně sepsat strukturovaný životopis

Trautenberk  /  Pro uchazeče  /  Jak správně sepsat strukturovaný životopis

Před sepsáním Vašeho strukturovaného CV si pečlivě promyslete svou kvalifikaci, zaměření, Vaše cíle. Váš životopis by měl co nejlépe odpovídat požadavkům v inzerované pozici. Doporučujeme používat určité výrazy z inzerátu, nepoužívat příliš odborných termínů.

Personalisté hledají kandidáty podle pozitivní shody. To znamená, že při srovnávání Vašeho CV s ostatními CV uchazečů hledají důvody, proč by měli dát Váš životopis stranou. Proto i forma zaslaného CV emailem o Vás může hodně vypovědět. Životopis vždy mějte dopředu rozvržen a promyšlen, používejte obvyklé typy písma, neexperimentujte s barvami či neobvyklými formáty.

Vytvořte si jasný přehled o svých dosud nabytých zkušenostech, poctivě a sebekriticky analyzujte své schopnosti, zaměřte se na své silné stránky, mějte však připraveny i ty slabší, zároveň se ale ani nepodceňujte. Měli byste být schopni doložit své dovednosti fakty, konkrétními příklady, čeho jste dosáhli. Vzdělání, kvalifikace i pracovní zkušenosti nejsou jedinou důležitou informací pro budoucího zaměstnavatele, připravte se na popsání své přidané hodnoty pro společnost v kratším i delším časovém horizontu.

Základem každého životopisu by měly být:

 • osobní údaje
 • informace o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • popis pracovních zkušeností, popřípadě stáží
 • další dovednosti – jazykové znalosti, úroveň znalosti práce na PC související s pracovní pozicí, na kterou se hlásíte
 • ve stručnosti Vaše zájmy
 • další přílohy, které považujete za důležité – certifikáty, ocenění a další
 • v neposlední řadě jednotlivá doporučení, klidně zmiňte, že jsou k pozdějšímu dodání

Váš zaslaný životopis je zpravidla prvním kontaktem s budoucím zaměstnavatelem, proto ho Vaše CV musí zaujmout natolik, aby Vás pozval na osobní (v dnešní době i online video) pohovor.
Při psaní Vašeho životopisu se snažte psát jednoduchým a srozumitelným stylem, dbejte na spisovnou mluvu, i komplikovaná témata se snažte podat jednoduše a jasně, zkontrolujte si pravopisné chyby. Ideální délka Vašeho CV by neměla být delší než dvě až tři A4.

Vaše kontaktní údaje by měly být uvedeny nejlépe v zápatí každého jednotlivého listu a zopakovány na první straně Vašeho CV. Do kontaktních údajů nejčastěji zařazujeme: jméno, příjmení, kontaktní adresu – stačí město, dále nejdůležitější, a to je telefonické! a emailové spojení na Vás.

Další odstavec by měl obsahovat základní údaje o Vašem vzdělání. Obecně platí, že se uvádí nejvyšší dosažené vzdělání, včetně místa, doby studia a oboru. V případě absolventů je záhodno zmínit pracovní zkušenosti při škole, stáže i závěrečnou práci. Pokud máte vyšší vzdělání, než je základní škola, v životopise ji nikdy neuvádějte.

Následujícím a pravděpodobně nejobsáhlejším odstavcem by měly být Vaše dosavadní pracovní zkušenosti. Jako první je vhodné uvést Vaše poslední či stávající zaměstnání, poté pokračujte chronologicky až k nejstaršímu datu, k prvnímu zaměstnání. U jednotlivých pracovních zkušeností neopomíjejte uvádět název konkrétní společnosti, její stručný popis – dvě věty, dále Vaši pracovní pozici, včetně krátkého, ale důsledného popisu zodpovědností a náplně práce. V neposlední řadě uveďte dobu výkonu práce, s přesností na jednotlivé měsíce.

V následujícím odstavci byste se měli věnovat svým ostatním dovednostem, nezapomeňte uvést Vaše jazykové znalosti včetně úrovně, kterou ovládáte, dále Vaší znalost práce s výpočetní technikou a v nepolední řadě informace o řidičském oprávnění a podobně.

Závěrem životopisu je vhodné stručně poznamenat Vaše zájmy, popřípadě motivaci a budoucí cíle.

Příklad strukturovaného životopisu:

Jméno a příjmení: Jan Novák
Titul: Mgr.

Kontaktní Informace:
Mobil: +420 123 456 789
E-mail: jan.novák@natur.cuni.cz
Místo bydliště: Praha

Vzdělání

1994 – 2000 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Specializace:

 • Analytická chemie
 • Fyzikální chemie
 • Biochemie

1990 – 1994 Gymnázium olympijských nadějí

Pracovní zkušenosti

1.2.2008 – doposud
Samostatný Biochemik, vedoucí oddělení
Biochemická laboratoř Univerzity Karlovy v Praze

 • analytická práce v laboratořích biochemie a hematologie
 • kontrola laboratorních přístrojů a výsledků měření
 • zavádění nových metod
 • validace výsledků
 • Vedení pětičlenného týmu biochemiků

1.1.2001 – 31.1.2008
Analytik, Biochemik junior
Biochemická laboratoř Univerzity Karlovy v Praze

 • pracovní pozice na plný úvazek v nadnárodní diagnostické společnosti
 • práce analytika v sekci biochemie a hematologie
 • zodpovědnost za kontrolu přístrojů a měření, za zavádění nových metod a validaci výsledků

Další dovednosti

 • pokročilá znalost práce na PC
 • ovládám řadu tabulkových a textových editorů, specializované laboratorní programy
 • řidičský průkaz sk. B
 • znalost potřebných norem

Jazykové dovednoti

 • Čeština – expert/rodilý mluvčí
 • Angličtina – pokročilá

Zájmy

volejbal, plavání, cyklistika