Recruitment

Trautenberk  /  Pro společnosti  /  Recruitment

Recruitment slouží k vyhledávání vhodných pracovníků na různé typy pozic, počínaje asistentskými místy, přes pozice specialistů, až po nižší a střední management prostřednictvím výběru z databáze, inzercí na pracovních serverech, specializovaných internetových stránkách a v profesně zaměřených periodikách.

 • Využíváme vlastní rozsáhlou mezinárodní databázi obsahující kandidáty z různých oborů a zemí.

  Každý z kandidátů prochází osobním nebo online video pohovorem v naší společnosti a jsou otestovány jeho jazykové znalosti a další odborné schopnosti. Ke každému z kandidátů je přiřazeno vždy aktuální CV a hodnotící posudek. Další údaje jsou doplňovány na základě požadavků klienta: ověření referencí, psychologický posudek kandidáta, testy z účetnictví, testy z IT administrace apod.
 • Vyhledávání a výběr prostřednictvím profesních internetových sociálních sítí
  Při vyhledávání skrz tyto sociální sítě využíváme rozsáhlých konexí našich pracovníků, kteří se na dané síti zároveň těší dobré reputaci.
 • Vyhledávání a výběr z mezinárodních oborových databází
  Vzhledem k našemu zapojení do profesních organizací a manažerských sdružení využíváme přístup do mezinárodních oborových databází partnerských společností i některých dalších databází založených na komerčním základě.

Hlavní body průběhu Recruitmentu:

 • Zadání pozice
 • Odsouhlasení klíčových požadavků, prostředí daného týmu, osobnosti, motivaci hledaného kandidáta
 • Inzerce – dle vašeho přání
 • Vyhledávání vhodných kandidátů, prvotní screening, pohovor
 • Prezentace vybraných kandidátů včetně detailního hodnocení personalisty
 • Spolupráce při zvaní kandidátů na osobní pohovor
 • Zajištění feedbacku a případného citlivého zamítnutí kandidátů, kteří nebyli vybráni
 • Obsazení pozice vhodným kandidátem