Talent Recruitment

Trautenberk  /  Pro společnosti  /  Talent Recruitment

Talent Recruitment slouží k vyhledávání juniorských pracovníků s velkým potenciálem. Je vhodný pro větší společnosti, které chtějí investovat do svých pracovníků, prohloubit jejich praxi, vychovat si je přesně pro potřeby společnosti.

Využíváme vlastní rozsáhlou mezinárodní databázi obsahující kandidáty z různých oborů a zemí.

Každý z kandidátů prochází osobním nebo online video pohovorem v naší společnosti a jsou otestovány jeho jazykové znalosti a další odborné schopnosti. Ke každému z kandidátů je přiřazeno vždy aktuální CV a hodnotící posudek. Další údaje jsou doplňovány na základě požadavků klienta: ověření referencí, psychologický posudek kandidáta, testy znalostí které u nás vyplnil apod.

Vyhledávání a výběr prostřednictvím profesních internetových sociálních sítí

Při vyhledávání skrz tyto sociální sítě využíváme rozsáhlých konexí našich pracovníků, kteří se na dané síti zároveň těší dobré reputaci.

Vyhledávání a výběr z mezinárodních oborových databází

Vzhledem k našemu zapojení do profesních organizací a manažerských sdružení využíváme přístup do mezinárodních oborových databází partnerských společností i některých dalších databází založených na komerčním základě.

Hlavní body průběhu Talent Recruitmentu:

  •  Zadání pozice, oboru, absolvované školy, oblasti vyhledávání …
  •  Odsouhlasení specifických klíčových osobnostních a profesních požadavků
  •  Vyhledání, prvotní screening, pohovor
  • Prezentace vybraných kandidátů včetně detailního hodnocení personalisty
  •  Spolupráce při zvaní kandidátů na osobní pohovor
  •  Zajištění feedbacku a případného zamítnutí kandidátů, kteří nebyli vybrání
  • Obsazení pozice vhodným kandidátem s potenciálem