O nás

Trautenberk  /  O nás

Jsme consultingová a personálně poradenská společnost, která nabízí široké portfolio služeb pro firemní zákazníky, uchazeče o zaměstnání, personální útvary.


Naší hlavní odlišností na trhu je přínos pro naše klienty ve formě jednoduchých a transparentních řešení s jasnou přidanou hodnotou. Vždy a důsledně dbáme na zájmy našeho klienta, zachováváme mlčenlivost, kandidáty oslovujeme cíleně, nepodceňujeme diskrétnost. Naším zájmem je dlouhodobá spolupráce za současného poskytování kvalitních služeb. Požadavky klientů plníme do důsledku, včas a v požadované kvalitě. Vždy slibujeme pouze to, co skutečně umíme splnit. Neustále se snažíme zdokonalovat ve všech oblastech naší činnosti. Naše spokojenost pramení pouze ze spokojenosti našich klientů.

Našim klientům pomáháme zvyšovat efektivitu vždy pouze v souladu s firemní strategií. Snažíme se správně pochopit podstatu a naléhavost jednotlivých potřeb klientů, navrhujeme praktická řešení jasně vedoucí k vytyčenému cíli. Jsme jasně orientování na výsledek, snažíme se v co nejkratším čase uspokojit naše klienty, vždy klademe důraz na kvalitu.

Naše aktivity soustřeďujeme do následujících oblastí:

KOMPLEXNÍ SLUŽBY A PORADENSTVÍ V OBLASTI LIDSKÝCH ZDROJŮ
Vyhledáváme, testujeme, a umísťujeme kvalitní kandidáty, realizujeme assessment a development centra, navrhujeme komunikační plány pro strukturální změny, outplacementy, hledáme talenty, pořádáme vzdělávací kurzy, poskytujeme komplexní poradenství v oblasti lidských zdrojů.
KOMPLEXNÍ CONSULTING PRO SPOLEČNOSTI, PRACOVNÍ PRÁVO, PORADENSTVÍ PRO UCHAZEČE
Začínajícím společnostem pomáháme se strategií a rozvojem, zvyšováním výkonnosti, optimalizací procesů, řízením změn, restrukturalizací, návrhem zaměstnanců, poradenstvím v oblasti náhradního plnění. Našim klientům i uchazečům nabízíme komplexní poradenství v oblasti pracovního práva dle aktuálního zákoníku práce. Uchazečům o zaměstnání zajišťujeme širokospektrální poradenství v oblasti osobního i pracovního rozvoje, vytyčení si jasných cílů a jejich plnění.

Náš tým

Seznamte se s týmem TRAUTENBERK CONSULTING s.r.o.

HOME Ing. Jakub Trübenekr HR Manager/Business Owner

Experienced Consultant in Czech Republic

HOME Soňa Trübenekr HR Manager/Business Owner

Experienced Consultant in Czech Republic

HOME Ing. Jakub Trübenekr

Experienced Consultant in Czech Republic.

HOME Soňa Trübenekr

Experienced Consultant in Czech Republic.