Pro společnosti

Trautenberk  /  Pro společnosti

TRAUTENBERK CONSULTING s.r.o. – DOVOLTE NÁM BÝT PARTNEREM VE VAŠE BUSSINESSU

Vážení zaměstnavatelé, vítejte na našich stránkách.

Jsme consultingová a personálně poradenská společnost, která nabízí široké portfolio služeb pro firemní zákazníky, uchazeče o zaměstnání, personální útvary.

Zde najdete aktuální informace z pracovního trhu. Nabízíme služby, které zastřeší celý životní cyklus zaměstnance či týmu ve Vaší společnosti a to od náborového procesu na míru, personálního poradenství, talent managementu, školení, až po outplacement.

Naší hlavní odlišností na trhu je přínos pro naše klienty ve formě jednoduchých a transparentních řešení s jasnou přidanou hodnotou. Vždy a důsledně dbáme na zájmy našeho klienta, zachováváme mlčenlivost, kandidáty oslovujeme cíleně, nepodceňujeme diskrétnost. Naším zájmem je dlouhodobá spolupráce za současného poskytování kvalitních služeb. Požadavky klientů plníme do důsledku, včas a v požadované kvalitě. Vždy slibujeme pouze to, co skutečně umíme splnit. Neustále se snažíme zdokonalovat ve všech oblastech naší činnosti. Naše spokojenost pramení pouze ze spokojenosti našich klientů.

Našim klientům pomáháme zvyšovat efektivitu vždy pouze v souladu s firemní strategií. Snažíme se správně pochopit podstatu a naléhavost jednotlivých potřeb klientů, navrhujeme praktická řešení jasně vedoucí k vytyčenému cíli. Jsme jasně orientování na výsledek, snažíme se v co nejkratším čase uspokojit naše klienty, vždy klademe důraz na kvalitu.

Neváhejte nás kontaktovat s konkrétní poptávkou.