Jak správně sepsat průvodní dopis

Trautenberk  /  Pro uchazeče  /  Jak správně sepsat průvodní dopis

Průvodní dopis je důležitou součástí Vaší osobní i profesní prezentace u potenciálního zaměstnavatele. Správně napsaný průvodní dopis Vám pomůže zaujmout, vybočit z řady uchazečů a zaručit Vám pozvání na osobní pohovor. Průvodní dopis by měl být psán vždy ve větách, jeho délka by měla být maximálně na jednu stranu A4.

V ideálním případě si zjistěte titul, jméno a příjmení personalisty v dané společnosti. Do předmětu emailu vždy uveďte pozici, o kterou se ucházíte. Pokud se Vám nepodaří vypátrat konkrétní kontaktní osobu, oslovujte obecně, tedy „Vážení“. Průvodní dopis byste měli psát stejným písmem jako strukturovaný životopis. V průvodním dopise nepoužívejte řečnické otázky ani věty končící vykřičníkem. Podrobně zdůvodněte, proč právě Vy jste ideálním kandidátem a proč jste v uvedeném oboru lepší než ostatní. Průvodní dopis posílejte vždy jako oddělenou přílohu Vašeho životopisu, nikdy ne spolu s ním v jednom dokumentu. Po dopsání průvodního dopisu si ho několikrát překontrolujte, následně připojte datum a podpis.

Průvodní dopis by měl obsahovat název společnosti a adresu, nadpis – věc – Žádost o zaměstnání…, oslovení kontaktované osoby včetně titulu a příjmení. Následuje vlastní text průvodního dopisu, jenž by měl obsahovat základní informace o tom, kde jste se o dané pozici dozvěděli, konkrétně jaká pozice Vás zaujala spolu s jejím referenčním číslem, odůvodnění, proč chcete pracovat právě pro tuto společnost, základní informace o Vašem vzdělání a zkušenostech s odkazem na Váš životopis. Požádání o schůzku v případě zájmu společnosti. Závěrem ukončete průvodní dopis pozdravem, poděkováním, uvedením jména, příjmení, datem a místem podání spolu s kontaktními údaji.

Vzorový příklad průvodního dopisu:

Titul, jméno a příjmení
Pozice
Název společnosti
ulice
PSČ Město

V ……… dne ………

Vážená/ý paní/e inženýrko/e ………,

v květnu 2005 jsem ukončil magisterské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor inženýrská geologie. Tématem obhájené diplomové práce byla……….Má dosavadní praxe zůstala v oboru biochemie. Na začátku své kariéry jsem pracoval jako Analytik, biochemik junior. Nyní mám na starosti tým 5 dalších analytiků. Domnívám se proto, že mohu být vhodným kandidátem na pracovní pozici ………………, kterou jste inzerovali na ……….  z 13.5.2014.

Dovoluji si uvést ve stručnosti přehled svých dosavadních zkušeností, korespondujících s Vašimi požadavky:

Požadavky: Zkušenosti:
……………….. …………………….
……………….. …………………….
……………….. …………………….
   

Pokud Vás výše uvedené informace zaujaly a splňuji-li požadavky nabízené pozice, uvítám osobní schůzku. V případě jakýchkoliv dotazů mne prosím neváhejte kontaktovat na čísle +420 123 456 789 nebo emailem.

Těším se na Vaši odpověď.

S pozdravem,

Jan Novák