Jak správně sepsat průvodní/motivační dopis

Trautenberk  /  Pro uchazeče  /  Jak správně sepsat průvodní/motivační dopis

Průvodní dopis je důležitou součástí Vaší osobní i profesní prezentace u potenciálního zaměstnavatele. Správně napsaný průvodní dopis Vám pomůže zaujmout, vybočit z řady uchazečů a zaručit Vám pozvání na osobní pohovor. Průvodní dopis by měl být psán vždy ve větách, jeho délka by měla být maximálně na jednu stranu A4.

V ideálním případě si zjistěte titul, jméno a příjmení personalisty v dané společnosti. Do předmětu emailu vždy uveďte pozici, o kterou se ucházíte. Pokud se Vám nepodaří vypátrat konkrétní kontaktní osobu, oslovujte obecně, tedy „Vážení“. Průvodní dopis byste měli psát stejným písmem jako strukturovaný životopis. V průvodním dopise nepoužívejte řečnické otázky ani věty končící vykřičníkem. Podrobně zdůvodněte, proč právě Vy jste ideálním kandidátem a proč jste v uvedeném oboru lepší než ostatní. Průvodní dopis posílejte vždy jako oddělenou přílohu Vašeho životopisu, nikdy ne spolu s ním v jednom dokumentu. Po dopsání průvodního dopisu si ho několikrát překontrolujte, následně připojte datum a podpis.

Průvodní dopis by měl obsahovat:

  • název společnosti a její adresu
  • nadpis – věc – Motivační dopis…
  • oslovení kontaktované osoby včetně titulu a příjmení
  • Vlastní text průvodního dopisu. Ten by měl obsahovat základní informace o tom, kde jste se o dané pozici dozvěděli. Dále informace o tom , která konkrétní pozice Vás zaujala spolu s jejím referenčním číslem. Následovat by mělo odůvodnění, proč chcete pracovat právě pro tuto společnost, dále pokračujte základními informacemi o Vašem vzdělání a zkušenostech s odkazem na Váš životopis. Nezapomeňte na požádání o schůzku v případě zájmu společnosti o Vaší osobu.
  • Závěrem ukončete průvodní dopis pozdravem, poděkováním, uvedením jména, příjmení, datem a místem podání spolu s kontaktními údaji.

Vzorový příklad průvodního dopisu:

Titul, jméno a příjmení
Pozice
Název společnosti
ulice
PSČ Město

(Věc) příklad: Motivační dopis

V ……… dne ………

Vážená/ý paní/e inženýrko/e ………,

v květnu 2005 jsem ukončil magisterské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor inženýrská geologie. Tématem obhájené diplomové práce byla……….Má dosavadní praxe zůstala v oboru biochemie. Na začátku své kariéry jsem pracoval jako Analytik, biochemik junior. Nyní mám na starosti tým pěti dalších analytiků. Domnívám se proto, že mohu být vhodným kandidátem na pracovní pozici ………………, kterou jste inzerovali na ……….  z 13.5.2014.

Dovoluji si uvést ve stručnosti přehled svých dosavadních zkušeností, korespondujících s Vašimi požadavky:

Požadavky: Zkušenosti:
……………….. …………………….
……………….. …………………….
……………….. …………………….
   

Pokud Vás výše uvedené informace zaujaly a splňuji-li požadavky nabízené pozice, uvítám osobní schůzku. V případě jakýchkoliv dotazů mne prosím neváhejte kontaktovat na čísle +420 123 456 789 nebo emailem.

Těším se na Vaši odpověď.

S pozdravem,

Jan Novák