Assessment center

Trautenberk  /  Pro společnosti  /  Assessment center

Vysoce účinná metoda výběru pracovníků na manažerské, obchodní a často obsazované pozice, která založená na testování způsobilostí uchazeče formou simulace typických pracovních činností, modelových situací, psychologickém testování a interview. Assessment centrum je nejúčinnější metodou hodnocení kandidátů a zaručuje také nejvyšší objektivitu jejich výběru.

Využíváme postupů zahrnujících jak skupinové, tak i individuální úkoly. Navrhneme a sestavíme úkoly vycházející ze žádoucího profilu výkonových, osobnostních, sociálních a manažerských kvalit potřebných pro výkon pozice a naši konzultanti spolu se zástupci Vaší společnosti provedou hodnocení jednotlivých kandidátů.

Hlavní body průběhu Assessment Centra:

  •  Zadání testované pozice
  •  Zadání klíčových požadavků k testování
  •  Návrh průběhu Assessment Centra
  •  Schválení průběhu, doplňující připomínky klienta
  •  Assessment Center v předem zajištěných prostorách – na přání klienta, občerstvení
  •  Závěrečné slovní zhodnocení Assessment Centra
  • Výsledná dokumentace – obsahuje procentuální výsledky porovnávající jednotlivé testované kvality uchazečů
  • Feedback pro účastníky