Executive Search

Trautenberk  /  Pro společnosti  /  Executive Search

Exkluzivní cílené vyhledávání a přímé oslovování kandidátů, které zaručuje, že Vaše očekávání a specifické požadavky kladené na jejich znalosti, zkušenosti i pracovní výsledky budou splněny. Tento produkt je vhodný zejména pro vyhledávání kandidátů na manažerské pozice, na pozice, u kterých je vyžadována vysoká specializace, a dále v případě, když pracovní trh nabízí velmi málo kandidátů s požadovanými osobnostními a odbornými způsobilostmi.Využíváme vlastní rozsáhlou mezinárodní databázi obsahující kandidáty z různých oborů a zemí.

Základem produktu Executive Search je velmi úzká spolupráce s klientem.  Jejím cílem je:

Co nejpřesněji identifikovat požadavky na kandidáta, jeho odborné i manažerské schopnosti, specifické znalosti a zkušenosti a předpoklady pro jeho další rozvoj. Porozumět důvodům, které klienta vedou k hledání příslušného kandidáta. Porozumět podmínkám společnosti, jejímu prostředí, zvyklostem, kultuře i zákonitostem a dynamice trhu, na kterém se pohybuje. Na tuto fázi výběru je kladen maximální důraz a bez stoprocentního ztotožnění se s požadavky klienta nelze vlastní vyhledávání kandidátů zahájit.

 • Vyhledávání a výběr přímým vyhledáváním a aktivním oslovením
  Zmapování situace na příslušném pracovním trhu, vytipování vhodných společností, ve kterých mohou být zaměstnáni pracovníci s odpovídající kvalifikací.
  Identifikace vhodných kandidátů v těchto společnostech s relevantními zkušenostmi a jejich následné diskrétní oslovení. Tito kandidáti mohou uvažovat o změně zaměstnání a nabídka jejich rozhodování urychlí, nebo nové uplatnění nehledají, ale mohou být osloveni zajímavou nabídkou.
 • Vyhledávání a výběr prostřednictvím profesních internetových sociálních sítí
  Využíváme našeho zapojení do profesních internetových sociálních sítí.
 • Vyhledávání a výběr z mezinárodních oborových databázích

Hlavní body průběhu Executive Search:

 • Zadání pozice
 • Odeslání detailního dotazníku o pozici, prostředí daného týmu, osobnosti, motivaci hledaného kandidáta
 • Sestavení Long Listu společností pro cílené oslovování kandidátů
 • Schválení Long Listu Vaší společností
 • Výsledný Short List společností, ze kterých budeme cíleně oslovovat vhodné kandidáty
 • Týdenní reporting – oslovení kandidáti, důvody zamítnutí, reference na Vaší společnost … – dle Vašeho přání
 • Prezentace kandidátů včetně detailního hodnocení personalisty
 • Spolupráce při zvaní kandidátů na osobní pohovor
 • Zajištění feedbacku a případného zamítnutí kandidátů, kteří nebyli vybráni
 • Obsazení pozice vhodným kandidátem

Produkt Executive Search je standardně poskytován se zárukou 6 měsíců ode dne vzniku pracovně právního poměru nebo obdobného smluvního vztahu mezi Vámi a kandidátem. Pokud v této době ukončí kandidát tento vztah, nebo dosahuje neuspokojivých pracovních výsledků, zajistíme bezplatně a neprodleně náhradu. Tato záruka se ovšem nevztahuje na případy, kdy dojde k podstatným změnám v kandidátově popisu práce, v jeho pozici ve společnosti, v kompenzacích, či dalších benefitech a sjednaných podmínkách. V individuálních případech lze také sjednat záruční dobu odlišnou.