Etický kodex

Trautenberk  /  O nás  /  Etický kodex

Netolerujeme úplatky a korupci.

Dodržujeme všechny platné zákony a ústavu České republiky.

Respektujeme osobnost každého jedince bez ohledu na jeho barvu pleti, národnost, rasu či sociální situaci.

Zachováváme rovnost příležitostí.

Řídíme se vysokou empatií, dbáme na dodržování etiky dle našich vlastních interních stanov.

Soustředíme se na podávání pravdivých, nezkreslených informací s jasným původem.

Máme vysoké požadavky na profesionalitu, důvěryhodnost a serióznost pro nás a všechny naše zaměstnance.

Zachováváme mlčenlivost, ctíme citlivý přístup k informacím.