Individuální profesní rozvoj

Trautenberk  /  Pro uchazeče  /  Individuální profesní rozvoj

Vzdělávání a profesní rozvoj patří mezi klíčové aktivity zvyšující dlouhodobou konkurenceschopnost každého uchazeče o zaměstnání

 • Vzdělávací a rozvojové programy musí být vždy úzce provázány s konkrétními potřebami každého uchazeče a musí nezbytně reflektovat i úroveň a možnosti účastníků tohoto vzdělávání.
 • Pokrytí individuálních rozvojových potřeb pak doporučujeme zajistit např. formou koučinku, mentoringu či dalších forem individuálního vzdělávání.
 • Vzdělávací programy jsou vždy připravovány individuálně a na míru pro konkrétního zákazníka.

V současné době nabízíme tyto kurzy individuálního profesního rozvoje:

  • Coaching
  • Obchodní a prodejní dovednosti
  • Manažerské dovednosti
  • Psychohygiena
  • Jak se rychle zorientovat v náboru do IT 

Všechny tyto kurzy se snažíme provádět co s nejvyšší efektivitou, jsou určeny pro jednotlivce a skupiny maximálně do 5 osob.

Pro více informací nás kontaktujte.