Training

Trautenberk  /  Pro společnosti  /  Training

Vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců patří mezi klíčové aktivity zvyšující dlouhodobou konkurenceschopnost každé společnosti.

• Vzdělávací a rozvojové programy musí být vždy úzce provázány s konkrétními potřebami každé společnosti a musí nezbytně reflektovat i úroveň a možnosti účastníků tohoto vzdělávání.

• Nejefektivnější realizace vzdělávacích programů se dosahuje tehdy, jestliže dojde k jejich propojení s aktivitami umožňujícími podrobnou a individuální identifikaci rozvojových potřeb, např. audit vzdělávacích potřeb či Development centra, popřípadě komplexnější poradenskou činnost umožňující jak důkladnější seznámení se s podmínkami dané společnosti, tak i spolutvorbu její strategie a procesů.

• Doporučovanou formou pro naplnění rozvojových potřeb a plánů jednotlivých zaměstnanců je pak cyklus kompetenčních tréninků, kdy se jedná o skupinové aktivity navržené k pokrytí hlavních a opakujících se rozvojových potřeb těchto zaměstnanců.

• Pokrytí individuálních rozvojových potřeb pak doporučujeme zajistit např. formou koučinku, mentoringu či dalších forem individuálního vzdělávání.

• Vzdělávací programy jsou vždy připravovány individuálně a na míru pro konkrétního zákazníka