Psychological Testing

Trautenberk  /  Pro společnosti  /  Psychological Testing

Cílem testování je zjistit, zda jednotliví kandidáti mají optimální osobnostní charakteristiky pro obsazovanou pozici. Dále zjišťujeme, jak se jednotliví kandidáti odlišují a snažíme se poskytnout jejich kvalitativní srovnání z hlediska jejich nadání, specifických schopností, předpokladů, postojů a reakcí na určité situace.

  • V rámci Psychological Testing Vám poskytneme psychologický profil u vybraných kandidátů, který je při klasickém přijímacím pohovoru jen obtížně zjistitelný. U kandidátů bereme ohled zejména na jejich nadání, specifické schopnosti, předpoklady, postoje a reakce na určité situace.
  • Určité typy osobnostních charakteristik mají přímý vliv na efektivitu práce. Navrhneme Vám optimální metody testování osobních schopností, zájmů, předností, přirozených vloh a stupně motivace daného kandidáta podle kritérií, které jsou pro danou pozici klíčové.
  • Na přání zákazníka také sestavíme komplexní osobnostní profil kandidáta, zmapujeme jeho specifické rysy i předpoklady nutné pro konkrétní pozici; doporučíme nejvhodnější kandidáty.