Development Center

Trautenberk  /  Pro společnosti  /  Development Center

Development Center je založen na obdobných principech jako Assessment Center, tedy na testování způsobilostí formou simulace typických pracovních činností, vybraných modelových situací, interview a případně též na psychologickém testování, při nichž jsou ověřovány způsobilosti zaměstnanců.

Na rozdíl od Assessement Centra, které je zaměřeno na testování uchazečů o zaměstnání, je hlavním cílem Development Centra, zhodnotit potenciál Vašich současných manažerů i dalších klíčových zaměstnanců. Pomůže Vám je poznat z jiného úhlu, než v rámci jejich běžných pracovních aktivit.